Általános szerződési feltételek

Ez a dokumentum két részből áll, egy közérthető elsőből, és egy szokásos jogi részből. Természetesen mindkettőt olvasd el, hiszen az egész vonatkozni fog rád, ha elfogadod, és regisztrálsz az oldalra.

Első rész

Ratting Gergely vagyok, azért készítettem az oldalt, hogy saját pénzügyi problémámra megoldást nyújtsak. Úgy gondoltam, ez hasznos lehet másnak is, ezért az oldalt elérhetővé tettem a beosztom.hu címen.

Ahhoz, hogy használhasd, regisztrálnod kell, mely során nevedet és e-mail címedet tároljuk el. A program használata során kategóriákat és perselyeket hozhatsz létre, melyekbe virtuálisan beoszthatod a pénzed. Az adatok titkosított merevlemezen vannak tárolva.

A programot 2 napig anonim módon tudod tesztelni, utána minden adatot törlünk. Amennyiben tetszik amit láttál, élesítheted fiókod. Ez olyan, mintha regisztrálnál egy új fiókot, csak a próba időszak adatai nem vesznek el.

Hírlevelet és reklámokat nem küldünk az e-mail címedre, kizárólag az üzemeltetéshez szükséges információkat (e-mail cím visszaigazolás, értesítés fizetésről, számla).

Az oldal működését Barion segítségével tudod támogatni, számlát a fizetést követően állítunk ki. Ha esetleg utalni szeretnél, a rgergo67@gmail.com címen tudod ezt jelezni.

Második rész

A beosztom.hu weboldal böngészésével és használatával Ön tudomásul veszi a honlap használatára és szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket, az adatkezelési feltételeket és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, és minden pontjával egyetért. Kérem, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni portálunknak, figyelmesen olvassa el az alábbiakat és kizárólag abban az esetben vegye igénybe a szolgáltatásokat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Tudomásul veszi, hogy regisztráció esetén a jelen ÁSZF elfogadása nyilatkozatnak minősül. Jelen dokumentum elektronikus formában kerül megkötésre, nem kerül iktatásra. Magatartási kódexre nem utal. Amennyiben a Szerződési és felhasználási feltételek elolvasása után további kérdése lenne, kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

A szerződés hatálya, a szerződő felek

Az üzemeltető adatai:

 • Vállalkozás neve: Ratting Gergely egyéni vállalkozó (KATA alanyi adó mentes)
 • Székhely: 7712 Dunaszekcső, Rév utca 25
 • Postai cím: 7700 Mohács, Lovász utca 20
 • Adószám: 67973130-1-22
 • Bankszámlaszám: 11773487-00981044
 • Kibocsájtó cégbíróság: Pécsi Törvényszék Cégbírósága
 • E-mail cím: rgergo67@gmail.com

Tárhelyszolgáltató:

 • Digital Ocean
 • 101 Avenue of the Americas, 10th Floor
 • New York, NY 10013
 • Web: www.digitalocean.com

Ratting Gergely egyéni vállalkozó, mint elektronikus szolgáltatást nyújtó Szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett beosztom.hu internetes weboldal használatának jogi feltételeit és az azzal kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. Ön regisztrációjával jelen szerződést elfogadja és kijelenti, hogy ismeri és magára nézve kötelezőnek tekinti az Általános Szerződési Feltételeket, amely Ön, mint vevő (a továbbiakban: Vevő) és az üzemeltető Szolgáltató között a regisztrációval létrejön. A beosztom.hu weboldal fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az Általános Szerződési Feltételeket, azonban a változtatások nem térhetnek el a jogszabályi előírásoktól és nem vonatkozhat a teljesítés alatt lévő szolgáltatásokra. A regisztrációval a Vevő és a Szolgáltató között távollévők között kötött szerződés jön létre a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint. Szolgáltató kötelezettséget vállal a szolgáltatás tekintetében a tőle elvárható legkörültekintőbb magatartás tanúsítására. A regisztrációhoz a Vevő azon adatai szükségesek, amelyeket a beosztom.hu regisztrációs oldalán illetve a támogatás oldalon kell megadnia. A hiányosan, hamisan vagy pontatlanul megadott adatokkal a szerződés nem jön létre. Amennyiben a Vevő által a regisztráció során megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, Szolgáltató a regisztrációt törli és a teljesítésétől indoklás nélkül eláll. A fizetéssel Vevő kijelenti, hogy ismeri a szolgáltatást, annak paramétereit, tulajdonságait és jellegzetességeit, a bruttó árakat és fizetési feltételeket, és meg van elégedve a szolgáltatással.

Regisztráció

Beosztom.hu oldalon regisztráció nélkül a Tudástárban lévő tartalom érhető el. Regisztrációt követően érhető el a pénz beosztását segítő szolgáltatás.

Támogatás fizetésének menete

Barion fizetés (bankkártyával)

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Bankkártyás fizetés választása esetén átirányítjuk a Barion fizetőoldalára, így a fizetést nem a weboldalon, hanem közvetlenül a Barion által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik.

A Barionról további részletek itt.

Banki utalás

A támogatást utalással is ki tudja fizetni, amennyiben ezt előre jelzi a rgergo67@gmail.com címen. Utalni a Ratting Gergely egyéni vállalkozó OTP banknál vezetett 11773487-00981044 számú bankszámlaszámára tud. Az utalás kedvezményezettje Ratting Gergely egyéni vállalkozó. Az utalás közlemény rovatában az e-mailes egyeztetés során küldött díjbekérő sorszámát kell megadni! Az előfizetés meghosszabbítása az összeg beérkezését követően kerül beállításra.

Kérjük, hogy átutalásos fizetés esetén az utalást csak azután indítsa el, hogy megkapta a díjbekérőt!

Elállás joga

Amennyiben nem elégedett a szolgáltatással, a Profil menüpontban bármikor törölheti fiókját, vagy tétlenség esetén 180 nappal a rendszer automatikusan törli azt.

Az elállás joghatásai

Amennyiben fiókja törlésre kerül, minden ahhoz kapcsolódó adat törölve lesz rendszereinkből, azok visszaállítására nincs lehetőség.

Adatkezelés

A weboldal üzemeltetője – továbbiakban Üzemeltető – tiszteletben tartja az oldalt felkereső személyek – továbbiakban Felhasználó – személyes adatokhoz fűződő jogait. Jelen nyilatkozat információt nyújt, hogy Üzemeltető milyen adatokat tart nyilván, miként használja fel, továbbá az adattovábbításról és a Felhasználó által kért adatmódosítás és adattörlés lehetőségéről ad tájékoztatást. Az adatfelvétel, felhasználás és továbbítás a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik. A beosztom.hu oldal látogatásának és használatának feltétele, hogy a látogató előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat teljes tartalmát.

Tárhelyszolgáltató:

 • Digital Ocean
 • 101 Avenue of the Americas, 10th Floor
 • New York, NY 10013
 • Web: www.digitalocean.com

Adatok felvétele, felhasználása és továbbítása

A beosztom.hu oldal használatához regisztrációkor és fizetéskor megadott adatok a számla kiállításához és a felhasználó azonosításához szükségesek. A személyes adatok megadása minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja a Felhasználó hozzájárulása, amelyet adatai megadásakor ad meg.

Regisztrációkor és fizetéskor megadandó személyes adatok:

 • Név
 • Számlázási cím
 • e-mail cím
 • Cég esetében: adószám

Félbehagyott regisztráció vagy az adatok megadása esetén az oldal elhagyásával személyes adatot nem tárol el rendszerünk. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A weboldal használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, enélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.

Használat során megadott adatok:

 • Kategóriák neve
 • Perselyek neve
 • Perselyekben tárolt összeg
 • Persellyel kapcsolatos információk: határidő, fontos-e, kiválasztott ikon

A rendszer továbbá tárolja az egyes pénzügyi műveleteket, például pénz beosztása, kiadás, bevétel, melyet 2 évig visszamenőleg események és ebből képzett statisztika formájában lekérhet a felhasználó. 2 év elteltével az adatok törlésre kerülnek.

Adattovábbítás

Az oldal használata során rendelkezésünkre bocsátott személyes és név nélküli adatait bizalmasan kezeljük, biztonságosan tároljuk, a Felhasználó hozzájárulását meghaladó módon nem használjuk fel és nem továbbítjuk harmadik fél részére. Kivételt képez ez alól a szamlazz.hu oldalnak történő adat továbbítás számlázás céljából.

Adattárolás, adatmódosítás és törlése

Az Adatvédelmi törvény értelmében Felhasználónak jogában áll rögzített adatairól tájékoztatást kapni. Jogában áll adatainak törlését, helyesbítését kérni, ezt bármikor írásban megteheti. A kifizetett szolgáltatási időszakról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik. Felhasználó által megadott adatok valótlansága, hiányossága vagy pontatlansága illetve a jelen Nyilatkozatban foglalt feltételek vagy a vonatkozó jogszabályok megsértése esetén, továbbá a rendszert érő bármilyen támadásból, jogosulatlan behatolásból származó adatbázis sérülésért, adatlopásért vagy egyéb kárért felelősséget nem vállalunk!

Tájékoztatás

Az Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt rendelkezésekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntésére a Felek a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki. Az Üzemeltető jelen Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket – a vonatkozó jogszabályok keretein belül – bármikor módosíthatja, amely módosításokat a Felhasználó az oldal megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Panaszkezelés

A beosztom.hu célja, hogy minőségi szolgáltatást nyújtson. Amennyiben a Vevőnek panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a beosztom.hu oldalon található „Kapcsolat” menüpontban található elérhetőségeken közölheti. A panaszt legkésőbb annak beérkezésétől számított 30 napon belül a Szolgáltató kivizsgálja, és a panasz közlésével azonos módon tájékoztatja a panasztevőt a vizsgálat eredményéről, valamint arról, hogy annak elutasítása esetén milyen jogorvoslati lehetőségek állnak a rendelkezésére. Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Budapest Környéki Törvényszék illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II.5.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

Biztonság

A weboldal PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal használata feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

Jogviták rendezése

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkre kattintva érheti el:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.

A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kell egyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járni a közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodás a vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.